Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studijního programu Historie techniky

Prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium ČVUT v Praze (dále prorektor) vyhlašuje v souladu se schválenými podmínkami mimořádný termín přijímacího řízení do celoškolského studijního programu Historie techniky.

Termín doručení přihlášek je stanoven na pátek 7.12.2018, přijímací pohovor se bude konat dne 10.12.2018 od 14h v místnosti JP3:B5-544, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6.