Kontaktní osoby CDSP HT

Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium (ČVUT v Praze) - skvor@cvut.cz

Rektorát ČVUT v Praze

Jugoslávských partyzánů 3

160 00 Praha 6Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

předsedkyně OR CDSP HT a garantka CDSP HT - efmertov@fel.cvut.cz

Historická laboratoř (elektro)techniky

FEL ČVUT v Praze

Technická 2

166 27 Praha 6