Základní obecné požadavky na doktorandy/dky v CDSP HT

1. Studium v CDSP HT podle závazného a OR CDSP HT schváleného ISP a jeho plnění podle tam uvedených časových etap.

2. Aktivní přítomnost na výuce a akcích CDSP HT.

3. Aktivní každoroční účast na POSTERu (sekce History of Science - HS - na FEL ČVUT v Praze) do obhajoby disertace.

4. Prokázaná minimálně jednoměsíční stáž (mimo Slovenskou republiku) s projektem na zahraničním pracovišti ve studovaném oboru Historie techniky.

5. Prokázaná účast na konferencích s preferencí mezinárodních a zahraničních v oboru Historie techniky nebo tematicky blízkých disertaci.

6. Splnění pedagogické praxe v oboru Historie techniky nejen u doktorandek a doktorandů v presenční formě studia CDSP HT, ale i v kombinovaném studiu CDSP HT (doložit před SDZ).

7. Publikování jednoho článku v časopise s IF, případně náhradou více článků publikovaných v recenzovaných zahraničních a domácích časopisech (doložit do obhajoby disertace).

8. Získání zahraničních nebo domácích grantů v oboru Historie techniky, získání nebo participace na grantech v oboru Historie techniky na ČVUT v Praze (SGS) nebo jiných tematicky podobných grantech/participace na nich v rámci ČR nebo EU (doložit do obhajoby disertace).