Rámcová (obecná) témata disertačních prací

Rámcová (obecná) témata disertačních prací pro přijímací řízení v Celoškolském doktorském studijním programu Historie techniky, studijním oboru Historie techniky:


Vývoj technických a vědeckých společností od 18. století do 21. století.
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Vytváření elit v jednotlivých technických nebo přírodovědeckých oborech.
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Vývoj zvoleného technického oboru do roku 1945.
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Vývoj zvoleného technického oboru v letech 1945-1968.
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Česko-anglické (americké) nebo česko-francouzské technické vztahy a transfer technických poznatků v průběhu 19. a 20. století.
doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
michel.perottino@fsv.cuni.cz
nebo
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Historiografie technického nebo přírodovědeckého konkrétního oboru.
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
2221619202
zdenek.benes@ff.cuni.cz

Technická dokumentace a prameny pro historii techniky.
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
2221619202
zdenek.benes@ff.cuni.cz

Místa paměti v historii techniky.
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
2221619202
zdenek.benes@ff.cuni.cz
nebo
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Vývoj technického školství v českých zemích v komparaci s vývojem v EU.
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., ČVUT, Fakulta dopravní
224890704
becvamar@fd.cvut.cz

Úloha vysokoškolských profesorů ve vývoji techniky v 19. a ve 20. století.
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., ČVUT, Fakulta dopravní
224890704
becvamar@fd.cvut.cz
nebo
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Preindustriální průmyslové technické nástroje, stroje, materiály a procesy v českých zemích.
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., AV ČR, Historický ústav
286882237
semotanova@jiu.cas.cz

Významné strojírenské závody v českých zemích v 19. století.
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., AV ČR, Historický ústav
286882237
semotanova@hiu.cas.cz

Metodologické otázky hospodářských a sociálních dějin a historie techniky.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., AV ČR, Historický ústav, FF UK, Ústav českých dějin
286882243
hlavacka@hiu.cas.cz

Obecné problémy dějin dopravy a komunikací v 19. a ve 20. století.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., AV ČR, Historický ústav, FF UK, Ústav českých dějin
286882243
hlavacka@hiu.cas.cz